Τα προϊόντα  καθαρισμού ( ρίζες από ελιές) από το κτήμα «Βακράτσα» τα εκποιούμε.

   Τις οικονομικές προσφορές θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη  28/05/2020  και ώρα 12.00 π.μ., σε  κλειστό φάκελο, στα γραφεία του  Δήμου και συγκεκριμένα στον υπάλληλο κ. Ευάγγελο Κρασσά, Tηλ: 24243 50 116.