Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1,92381 στρεμ. στη θέση «Ψαλίδω» του Αγνώντα Σκοπέλου.
Σύμφωνα με την απόφαση η έκταση αυτή εκχερσώθηκε και καλύφθηκε με μπάζα, βρίσκεται ανάμεσα σε πευκοδάση και σκοπός της κήρυξης ως αναδασωτέα είναι η προστασία της, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση, της καταστραφείσας δασικής βλάστησης.