Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Σκοπέλου ενημερώνει
τα μέλη του ότι έλαβε επιστολή του Αντιδημάρχου Σκοπέλου κ. Αρ. Βούλγαρη
σχετικά με την εκτέλεση δημοτικών έργων. Βάσει του εγγράφου, καλούνται οι
συνάδελφοι που έχουν τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου να επικοινωνήσουν
με το Δήμο.
Από την πλευρά μας, καλούμε τη δημοτική αρχή να εξασφαλίζει τις καλύτερες
προϋποθέσεις ενημέρωσης για την προκήρυξη αυτών των μικρών έργων (3-5
μέρες) , ώστε να υπάρχει χρόνος για την εκτίμησή τους.
Τέλος, έχοντας υπόψη ότι πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στα τελευταία
χρόνια πριν τη σύνταξη αντιμετωπίζουν προβλήματα για τη συμπλήρωση των
ενσήμων, ζητούμε να τους δίνεται προτεραιότητα.

ΤΟ Δ.Σ.