Απαντώντας στην καταγγελία της παράταξης της ΔΑΣ Ο.Τ.Α Μαγνησίας, αναφορικά με προβλήματα στη χορήγηση γάλακτος σε εργαζομένους στην Καθαριότητα του Δήμου Σκοπέλου, η αντιδήμαρχος Σκοπέλου, Αθηνά Ντάκη, αναφέρει τα εξής: «Προμήθεια γάλακτος: Ο Δήμος Σκοπέλου μετά από διαγωνισμό ανέθεσε την προμήθεια γάλακτος στον  μοναδικό προμηθευτή που εκδήλωσε ενδιαφέρον και έδωσε προσφορά, ο οποίος, όμως,  δήλωσε ότι  αδυνατεί να παραδώσει τα γάλατα στα Δημοτικά διαμερίσματα Γλώσσας και Ν.Κλήματος.

Προκειμένου να μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς γάλα, συμφωνήθηκε να τα παραδίδει στο Δημαρχείο όπου και υπάρχει δυνατότητα διατήρησής του, να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και είτε οι ίδιοι, είτε συνάδελφοί τους να το παραλαμβάνουν και να τους το μεταφέρουν (στα πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης) .

Για την ασφαλή μεταφορά του γάλακτος στα Δημ. Διαμερίσματα αγοράστηκε (με έξοδα της αντ/χου) ψυγείο 11lt και εργαζόμενος, στο τομέα της καθαριότητας, ο οποίος διαμένει στη Γλώσσα μετέφερε καθημερινά το γάλα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, όμως, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος άλλαξε μέσο μεταφοράς (το Μάιο) , με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μεταφορά και του ψυγείου.

Με απόφαση του Δημάρχου, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρονται 2 φορες την εβδομάδα, από τον οδηγό του Δήμου Σκοπέλου, στο Δημ. Διαμέρισμα της Γλώσσας… Σε ότι αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενου,η δαπάνη του Δήμου Σκοπέλου ανέρχεται στο ποσό των 12.640€, για το 2018  και αυτά παραδίδονται στους εργαζόμενους νέους και παλιούς ,οι οποίοι και υπογράφουν κατάσταση παραλαβής, με την υποσημείωση ,οτιδήποτε καταστρέφεται να αντικαθίσταται άμεσα από την υπηρεσία(όπως ο νόμος ορίζει).

Για τη συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας του Δήμου έχει δαπανηθεί το ποσό των 39.500€ για το 2018, με σκοπό τα αυτοκίνητα καθαριότητας να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, για τους οδηγούς τους και εργαζόμενους».