Ο Δήμος Σκοπέλου σήμερα 20/03/2020, προχώρησε σε απολύμανση του Δημ. Σχολείου, του Νηπιαγωγείου, του Αγροτικού Ιατρείου, του Κοινοτικού καταστήματος και του Πολύκεντρου , από εξειδικευμένο συνεργείο και με την επίβλεψη του προέδρου της  Τοπικής Κοινότητας Ν.Κλήματος -Καραγιώργος Βαρσαμάς