Συνολικά 82.402 επιβάτες, 12.773 οχήματα, 2.322 δίκυκλα και 574 φορτηγά, ταξίδεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου από και προς Β. Σποράδες, με τα δρομολογημένα Ε/Γ-Ο/Γ και Ε/Γ-Υ/Γ πλοία που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Βόλου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Βόλου, τον Αύγουστο του 2017 οι διακινηθέντες επιβάτες αυξήθηκαν σε ποσοστό 25%, τα διακινηθέντα οχήματα αυξήθηκαν σε ποσοστό 15%, τα διακινηθέντα δίκυκλα αυξήθηκαν σε ποσοστό 20%, ενώ το ποσοστό των διακινηθέντων φορτηγών παρουσίασε μικρή αύξηση, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του έτους 2016 αντίστοιχα.