Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου: Διαθέσιμα τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες για το ζωικό κεφάλαιο

0
2

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου κάνει γνωστό ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, χθες, 07/02/2024, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 08/09/2023 στο Ζωικό Κεφάλαιο της ∆/Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κτηνοτρόφων για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 17/02/2024. Κάθε ενδιαφερόµενος κτηνοτρόφος µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων:  έως: 17/02/2024

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στο ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ίδιο και σε καµία περίπτωση δεν εκφράζει το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης που προκύπτει και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

-η εµπρόθεσµη, για κάθε καλλιεργητικό έτος, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και τα συγκεκριμένα ζημιωθέντα ζώα.

-η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

Πηγή