Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (12 Σεπτεμβρίου 2022 – 18 Σεπτεμβρίου 2022)

0
10

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ σημαίνει πως όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισότητα.

Λειτουργίες / δυνατότητες:

 • Πλοήγηση μέσω πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab (Shift + Tab αντίστοιχα για πλοήγηση προς τα πίσω)
 • Παροχή skiplinks για άμεση μετάβαση στα βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας:
  • Άλμα στο περιεχόμενο (Συντόμευση: Alt + 1)
  • Άλμα στη γραμμή πλοήγησης (Συντόμευση: Alt + 2)
 • Εμφανής επισήμανση των στοιχείων που είναι σε κατάσταση focus.
 • Δυνατότητα εναλλαγής χρωματικής αντίθεσης (Συντόμευση: Ctrl + 1)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης μονοχρωματικής προβολής (Συντόμευση: Ctrl + 2)
 • Δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους της γραμματοσειράς (Συντόμευση: Ctrl + 3)
 • Εμφάνιση πληροφοριών προσβασιμότητας (Συντόμευση: Ctrl + 4)
 • Επαναφορά ρυθμίσεων (Συντόμευση: Ctrl + 5)

Πηγή