Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου με έγγραφο του ενημέρωσε, πριν από
δέκα περίπου μέρες, την Υπηρεσία Φάρων για το πρόβλημα του Ερυθρού φανού
που βρίσκεται στην είσοδο του όρμου Αγνώντα Σκοπέλου και περιμένει την
έγκριση της Υπηρεσίας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
επισκευής.

Τα έξοδα της επισκευής θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.