Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 06 & 111 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 145 τ. Α΄/30-09-2019), χορηγείται παράταση & δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 1 έως 100) και με απαλλαγή κατά ποσοστό των κατά ΚΕΔΕ  προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων που τις συνοδεύουν, ήτοι σε ποσοστό από 100% – 20%, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων.

Ενημερώνουμε λοιπόν τους οφειλέτες του Δήμου μας, που επιθυμούν να

ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου (29/11/2019), όπως το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, προσέλθουν και καταθέσουν την σχετική αίτηση στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2424350109 Δημοτικός Ταμίας κ. Σκλάβος Πανταζής και 2424350116 κ. Ευάγγελος Κρασσάς (αρμόδιος υπάλληλος Γραφείου Εσόδων).                                           

                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

                                                           ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ