Στις 13/08/2020 η ΕΕΤΑΑ ανάρτησε τους προσωρινούς πίνακες
με πλήρη και ελλείπει δικαιολογητικά του προγράμματος δράσης :
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020 –
2021.
Οι ωφελούμενες που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά την αίτηση
συμμετοχής τους μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ να
δουν τα αποτελέσματα.
Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων μπορείτε να δείτε στην
πρόσκληση που έχει αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

Δήμος Σκοπέλου

www.magnesia.tv

©MAGNESIA.TV