Αντιδήμαρχοι Σκοπέλου  κ. Αριστείδη Βούλγαρη  και κ. Νικόλαος Βαφίνης

Deputy Mayors Loutraki

www.magnesia.tv

©MAGNESIA.TV

2019