Από την παραλία του Νέου Κλήματος με … φόντο την  κατάφυτη Nησίδα Δασιά και αριστερά την παραλία Χόβολο…..