Με μέτρα προφύλαξης εντός της Π.Ε

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι από σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και τις 07 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 στα πλαίσια του περιορισμού της κυκλοφορίας σύμφωνα με άρθρο 3 του (ΦΕΚ 5726/24- 12-2020) ισχύει:
Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για αλιεία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (για το Βόλο, Μαγνησίας και Σποράδων)
– Συμμετοχή μέχρι και δύο ατόμων αλιέων για λόγους ασφαλείας .
– Εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μάσκες – αποστάσεις κλπ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις και περιορισμοί κυκλοφορίας σκαφών και η ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος.

Πηγή