«Τραγέλαφος» με τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου, ο οποίος περιλαμβάνει προϊσταμένους χωρίς υφισταμένους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σύννομος. Κατατέθηκε νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή ο οποίος καταψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ο αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης τόνισε πως ο δομικός εξορθολογισμός των δημοτικών υπηρεσιών, οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασμού οργανωτικών δομών με χαρακτηριστικά όπως, σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων με σκοπό τον περιορισμό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της αναποτελεσματικότητας.

Με τον νέο οργανισμό, καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε Γενικές Διευθύνσεις, διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή τμήματα ή γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορία και κλάδους προσωπικού. Επίσης ορίζονται οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ο Οργανισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα και σχεδιάστηκε το 2011 έχει τροποποιηθεί πάνω από 5-6 φορές και δεν είναι επ’ ουδενί λειτουργικός ούτε σύννομος, όπως επισημάνθηκε.
Όπως ανέφερε ο κ. Βούλγαρης, ενώ ο νόμος ορίζει ότι για να δημιουργηθεί ένα τμήμα και να τοποθετηθεί προϊστάμενος στο Τμήμα αυτό θα πρέπει να υπηρετούν σ’ αυτή τη διοικητική μονάδα τουλάχιστον 4 άτομα προσωπικό, σήμερα υπάρχουν στον Δήμο Προϊστάμενοι Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων χωρίς κανέναν υφιστάμενο.
Εκτός από διοικητικές αλλαγές, στον Δήμο δημιουργήθηκε Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου. Επίσης δημιουργήθηκε γραφείο τουρισμού.

Υπέρ της Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξηντάρης Άγγελος, Βούλγαρης Αριστείδης, Σάββα, Γκόλια Μαρία, Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία, Ευσταθίου Ιωάννα, Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα και Βαφίνης Νικόλαος. Κατά της Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ευσταθίου Δημήτριος, Πατσής Ρηγίνος, Παπαχρήστος Ηλίας, Τσουκαλάς Ευάγγελος, Αναγνώστου Γεώργιος, Ρόδιος Βασίλειος, Ξηρογιάννης Ιωάννης και Κατσάρης Δημήτριος.

Καταψηφίστηκε και η αύξηση τελών
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καταψηφίστηκε και η αύξηση των δημοτικών τελών κατά 0,20 ευρώ, που εισηγήθηκε ο δήμαρχος, επίσης με ψήφους 8-7.

e-thessalia