Μισός φόρος και απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για νέους επαγγελματίες και νέες ατομικές επιχειρήσεις

0
0

Με φορολογικό συντελεστή 4,5% θα φορολογηθούν οι νέοι επαγγελματίες και οι νέες ατομικές επιχειρήσεις των οποίων τα εισοδήματα του 2022 κρατήθηκαν κάτω από τα 10.000 ευρώ που είναι το όριο για να ισχύσει ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής.

Το μέτρο αφορά σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες και νέες επιχειρήσεις, κατά βάση μικρές, που για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους φορολογούνται με συντελεστή 4,5% έναντι 9% που εφαρμόζεται για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να «κουρευτεί» στο μισό ο φόρος είναι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) να είναι έως 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50% εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος
Μάλιστα οι νέοι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Σημειώνεται ότι με βάση τον νόμο, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος κέρδη ή ζημιές ενώ για τους ενεργούς στην εφορία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν «κόψει» ούτε μια απόδειξη. Μεταξύ αυτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος είναι και οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

Πηγή