Στο Λουτράκι, σε σύσκεψη προετοιμασίας της κεντρικής συγκέντρωσης της Λαϊκής
Συσπείρωσης στη Γλώσσα την Τετάρτη 22/5/2019 (7.30 μ.μ., στο Λούκι), μίλησαν
χθες ο υπ. δήμαρχος Γιώργος Αναγνώστου και ο υπ. περιφ. Σύμβουλος
Σποράδων Γιώργος Γούλας, οι οποίοι κάλεσαν τους παρευρεθέντες να συμβάλουν
στην ενίσχυση της μόνης αγωνιστικής δύναμης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές,
στην ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής (Λιμάνι, ρέματα, αρχαιολογικός
χώρος, καθαριότητα), στην ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την
ελάφρυνση των δημοτικών τελών κ.α.