Ο Άγγελος Ξηντάρης εξελέγη μετά τις χθεςσινές δημαιρεσίες, νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σκοπέλου