Σας προσκαλούμε την Κυριακή 10/02/2019 στις 6:00μμ στο 2οΔημοτικό σχολείο Γλώσσας, στην ομιλία που θα γίνει με θέμα: «Εκπαιδευτικό Πιλοτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και Δημοτικό Σχολείο Γλώσσας Σκοπέλου», με ομιλητή τον κύριο Απόστολο Παναγιώτου, καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πυρηνικής Φυσικής και συμμετέχοντα ερευνητικά στο πείραμα του CERN.

Το πιλοτικό έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και αντλιών θερμότητας που θα καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών (ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση) των κτιρίων του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και του Δημοτικού, «μέσω συμψηφισμού – εικονικής αυτοπαραγωγής».

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους του Δήμου, περίπου 8.000 ευρώ ετησίως που τώρα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των δύο σχολείων σε ηλεκτρικό (ΔΕΗ) και θέρμανση. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται σε κοινωνικές δράσεις του διαμερίσματος Γλώσσας.

Μας αφορά όλους !!!!

 

Η Διευθύντρια

Σανάγου Λουκία