Το ποσό των 24,3 εκ. ευρώ κατανέμεται με μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της Ελλάδας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.
Τα χρήματα προέρχονται από τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και το ποσό κατανέμεται  βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό. Στη Μαγνησία θα δοθούν χρήματα σε δύο δήμους.
Ειδικότερα ο Δήμος Αλοννήσου θα λάβει το ποσό των 240.000 ευρώ και ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου 264.200 ευρώ. Τα ποσά αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων και έργα.