Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου ο προγραμματισμός της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για την πρόσληψη τεσσάρων οδηγών και 17 εργατών καθαριότητας που θα απασχοληθούν για οχτώ μήνες. Το προσληφθέν προσωπικό θα απασχοληθεί στο σύνολό του αποκλειστικά ως συνοδοί απορριμματοφόρου και στον καθαρισμό του χώρου του υδροβιότοπου των Κουκουναριών.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι αρκετό για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων την καλοκαιρινή περίοδο (Πάσχα έως Οκτώβριο), καθώς ο πληθυσμός του νησιού από τις 6.000 τη χειμερινή περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο ξεπερνά τις 50.000 και το προσωπικό εργάζεται πενθήμερο.
Στη ευθύνη του τμήματος βρίσκεται και η λειτουργία του υδροβιότοπου Κουκουναριών όπου εκτός από την ευθύνη του καθαρισμού του ευρύτερου χώρου έχει και την ευθύνη του καθαρισμού των 24 τουαλετών, όπου απαιτείται τουλάχιστον ένας εργάτης καθαριότητας γενικών καθηκόντων.

Στη Σκόπελο

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και στη Σκόπελο. Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη οχτώ ατόμων για οχτώ μήνες. Πρόκειται για δύο οδηγούς απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Δ.Ε., έναν χειριστή μηχανημάτων έργου Δ.Ε., έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ.Ε., τρεις εργάτες καθαριότητας Υ.Ε. και έναν εργάτη καθαριότητας με ημίονο. Για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρόσληψη δύο ατόμων ως έκτακτο προσωπικό, με την κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένας βοηθός βρεφονηπιοκόμου και ένας νεκροθάφτης για οχτώ μήνες. Παράλληλα, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα προσληφθεί ένας πολιτικός μηχανικός με σύμβαση οχτάμηνης διάρκειας.