Προκήρυξη Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «Ανάπλαση του παραλιακού της Μηλίνας»

Προϋπολογισμού 51.720 €

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει Πανελλήνιο Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ Δ.Ε. ΣΗΠΙΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 51.720,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24% ).
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση προτάσεων και αρχιτεκτονικών μελετών για την Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μηλίνας της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος, από άποψη αρχιτεκτονική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί ο ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τον οικισμό Μηλίνας.
Ο Διαγωνισμός στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ενιαίου, λειτουργικού κοινόχρηστου χώρου που να αναδεικνύει το φυσικό τοπίο, να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών και να παρέχει στον επισκέπτη πολλαπλές επιλογές χρήσης και δραστηριοτήτων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ..

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

Πηγή