Σε 373. 185,67 € ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου, όπως προκύπτει από την επικύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ. 96/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αλοννήσου για την ψήφιση του προϋπολογισμού & του ΟΠΔ του Ν.Π., οικονομικού έτους 2020», από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

magnesianews