Συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον δάκο στη Μαγνησία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές ότι με βάση τις μετρήσεις των δακοσυλλήψεων, που προέκυψαν από το δίκτυο παγίδων McPhail και την εργαστηριακή αξιολόγηση των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των ακμαίων του δάκου (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα θηλυκών ατόμων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε ορισμένες ελαιοκομικές περιοχές.

Για το λόγο αυτόν χορηγήθηκε την 27-7-22 σχετική εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο οικονομικό φορέα της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, αρχομένου από 28-7-2022, για τις ελαιοκομικές περιοχές Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) του παρακάτω πίνακα:

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

Πηγή