Σκόπελος 24-08-2019

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

VIDEO

 

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

PHOTOS

Perisis (1 Of 88) Perisis (19 Of 88) Perisis (18 Of 88) Perisis (17 Of 88) Perisis (16 Of 88) Perisis (15 Of 88) Perisis (14 Of 88) Perisis (13 Of 88) Perisis (12 Of 88) Perisis (11 Of 88) Perisis (10 Of 88) Perisis (9 Of 88) Perisis (8 Of 88) Perisis (7 Of 88) Perisis (6 Of 88) Perisis (5 Of 88) Perisis (4 Of 88) Perisis (3 Of 88) Perisis (2 Of 88)Perisis (20 Of 88) Perisis (88 Of 88)Perisis (85 Of 88) Perisis (84 Of 88) Perisis (83 Of 88) Perisis (82 Of 88) Perisis (81 Of 88) Perisis (80 Of 88) Perisis (79 Of 88) Perisis (78 Of 88) Perisis (77 Of 88) Perisis (76 Of 88) Perisis (75 Of 88) Perisis (74 Of 88) Perisis (73 Of 88) Perisis (72 Of 88) Perisis (71 Of 88) Perisis (70 Of 88) Perisis (69 Of 88) Perisis (68 Of 88) Perisis (67 Of 88) Perisis (66 Of 88) Perisis (65 Of 88) Perisis (64 Of 88) Perisis (63 Of 88) Perisis (62 Of 88) Perisis (61 Of 88) Perisis (60 Of 88) Perisis (58 Of 88) Perisis (57 Of 88) Perisis (56 Of 88) Perisis (55 Of 88) Perisis (54 Of 88) Perisis (53 Of 88) Perisis (52 Of 88) Perisis (51 Of 88) Perisis (50 Of 88) Perisis (49 Of 88) Perisis (48 Of 88) Perisis (47 Of 88) Perisis (46 Of 88) Perisis (45 Of 88) Perisis (44 Of 88) Perisis (43 Of 88) Perisis (42 Of 88) Perisis (41 Of 88) Perisis (40 Of 88) Perisis (39 Of 88) Perisis (38 Of 88) Perisis (37 Of 88) Perisis (36 Of 88) Perisis (35 Of 88) Perisis (34 Of 88) Perisis (33 Of 88) Perisis (32 Of 88) Perisis (31 Of 88) Perisis (30 Of 88) Perisis (29 Of 88) Perisis (28 Of 88) Perisis (27 Of 88) Perisis (26 Of 88) Perisis (25 Of 88) Perisis (24 Of 88) Perisis (23 Of 88) Perisis (22 Of 88) Perisis (21 Of 88)

©Magnesia.TV

www.magnesia.tv