Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων εύχεται σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία.
Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή για τους μαθητές και για τις οικογένειες τους είναι ψυχοφθόρα και πολλές φορές έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης με στόχο την αντιμετώπιση και διαχείριση των συναισθημάτων που βιώνουν τη συγκεκριμένη περίοδο, η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης τους ενημερώνει ότι:
 
Α) στην περιοχή εποπτείας της λειτουργούν οι παρακάτω Δομές Ψυχικής Υγείας που ασχολούνται με εφήβους:
• Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε – πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου): τηλ.: 2813 – 403888, 846
• Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ηρακλείου: Τηλ.: 2810 – 244409
• Παιδοψυχιατρική Κλινική: τηλ. : 2813 – 402025, 2810 – 375384
• Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων: τηλ. κέντρο: 28213 – 40500
Β) από το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) θα λειτουργήσει, από Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 έως τη λήξη των εξετάσεων, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τηλέφωνο Κ.Ε.Σ.Υ.: 2810 – 215024
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 13:00 – 18:00,     Τετάρτη – Παρασκευή: 10:00 – 14:00