Ανέλαβε υπηρεσία για ενίσχυση του τμήματος Φυσικοθεραπείας

Παρουσιάστηκε σήμερα «ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ιωάννη Ντόκου και της Προϊσταμένης Παραϊατρικού Τμήματος, Βαρβάρας Ασημώρη και ανέλαβε υπηρεσία η Ευτυχία Μέρμηγκα, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών για την ενίσχυση και κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή