Αναστολή λειτουργίας τμημάτων του 2ου ΓΕΛ Βόλου λόγω κορωνοϊού

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας γίνεται γνωστό  ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα Διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και ύστερα από την ενημέρωση του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Βόλου αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων Β1 και Β2 του 2ου ΓΕΛ Βόλου από 28/05/2021 έως και 06/06/2021.

Πηγή