Δήμος Βόλου: Διαφημιστικό πακέτο 25

Για να ενισχυθεί η χρήση του από τους δημότες

Διαφημιστικό πακέτο ύψους 25.000 ευρώ θα μοιράσει στα ΜΜΕ η Δημοτική Αρχή Μπέου προκειμένου, όπως αναφέρεται σε σχετική εισήγηση του Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, να ενισχυθεί η χρήση του νέου πάρκινγκ της οδού Φιλελλήνων από τους δημότες. Πιο συγκεκριμένα το ποσό θα διατεθεί για «δαπάνες ενημέρωσης του κοινού της πόλης και των επισκεπτών της (δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας) με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου του Βόλου με τη συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης και το πρόγραμμα ενημέρωσης να αξιοποιηθεί και τουριστικά – τουριστική προβολή, καθώς και ενίσχυση της χρήσης από τους δημότες του νέου πάρκινγκ επί της οδού Φιλελλήνων (παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, μετάδοση σποτ από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημοσιεύσεις ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο), θα απαιτηθεί πίστωση ύψους 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» και έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Βόλου την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στη 1 μ.μ.

Πηγή