Διαμαρτύρονται οι παράκτιοι αλιείς που μένουν εκτός στήριξης της ΕΕ

Τη διαμαρτυρία του εκφράζουν οι παράκτιοι αλιείς που μένουν εκτός στήριξης λόγω Covid από κονδύλια της ΕΕ με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό.
Όπως αναφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης όλων των ευρωπαίων αλιέων, αλλά στην Ελλάδα επιβλήθηκε ένα κριτήριο όπου δικαιούχοι είναι μόνο οι αλιείς που έχουν εγκατεστημένη τη Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (vms-ers) στα σκάφη τους, κάτι που δεν το όριζε ο Ευρωπαϊκός κανονισμός στήριξης (άρθρο 33 508/2014 όπως τροποποιήθηκε βάση covid-19).

Σύμφωνα με την επιστολή που συνυπογράφει ο Αλιευτικός σύλλογος Βόλου, το σύστημα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, παρά μόνο για αυτούς που έχουν ειδικές άδειες αλιείας. Αυτό σημαίνει με αριθμούς ότι από τους 14.018 που είναι οι παράκτιοι αλιείς της χώρας μας, αν εξαιρεθούν οι 13.213 και δικαιούχοι να είναι μόνο 805, την ίδια ώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει κατά καιρούς τη στήριξή της στους αλιείς της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας κάτω των 12 μέτρων μέσω της αναθεώρησης της Κ.ΑΛ.Π. και του κανονισμού του νέου ταμείου θαλάσσιας αλιείας.

«Συγκεκριμένα 679 αλιευτικά σκάφη θα λάβουν ευρωπαϊκή αποζημίωση της τάξεως των 18.913.380,03 €, ενώ τα υπόλοιπα 13.213 θα λάβουν 15.000.000 €. Καλώς τα παίρνουν οι συνάδελφοι. Έτσι πρέπει η πολιτεία να στηρίζει τους πολίτες της αλλά να υπάρχει δίκαιη κατανομή σε όλους», επισημαίνουν οιαλιείς που διαμαρτύρονται.

Καταλήγοντας αναφέρουν ότι κρίνεται απαραίτητη η ένταξη των παράκτιων αλιέων στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της ενωσιακής προτεραιότητας 1, του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020, καθότι λόγω των προϋποθέσεων, το 95% των αλιέων έμειναν εκτός και ο κίνδυνος μη απορρόφησης του είναι ορατός. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι κρίμα να χάνονται ευρωπαϊκά προγράμματα και να μη επωφελούνται οι πληττόμενοι αλιείς.

Πηγή