Επαναπρόσληψη καθαριστριών στο Π.Θ

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν ι βουλευτές του ΚΚΕ Κ. Λαμπρούλης και Χ. Κατσώτης, ζητώντας να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης με μόνιμο προσωπικό.

Όπως αναφέρουν, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΑ.ΘΕ.), στο τέλος του προηγούμενου Δεκέμβρη έληξαν οι συμβάσεις εργασίας 33 καθαριστριών ΙΔΟΧ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες -οι να πεταχτούν στην ανεργία. Παρά τις δίκαιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έκαναν, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέθεσε σε εργολάβους και τη καθαριότητα και τη φύλαξη του πανεπιστημίου σε όλα τα τμήματά του, γιατί το υπουργείο δεν ενέκρινε την επαναπρόσληψή τους.

«Με βάση την επιστολή του Πρύτανη του Π.Θ. κ. Ζήση Μαμούρη προς το ΥΠAIΘ, σύμφωνα με σχετικό υπολογισμό της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, αποδεικνύεται ότι το κόστος καθαριότητας και φύλαξης του πανεπιστημίου, με ανάθεση σε εργολάβους, κοστίζει στον προϋπολογισμό του ιδρύματος πολύ ακριβότερα απ’ ότι η πρόσληψη προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα για την πρόσληψη 80 εργαζομένων προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 1.082.323 €, την ίδια στιγμή που με ιδιωτικό συνεργείο – εργολαβία υπολογίζεται σε 1.656.201 €, 574.000 € περισσότερα. Αντίστοιχα για τη φύλαξη του πανεπιστημίου το κόστος με προσωπικό ΙΔΟΧ υπολογίζεται σε 832.506 €, με εργολαβία σε 1.243.942 €, 421.000 € περισσότερα.
Επιπλέον, στη ίδια επιστολή, στην όποια ακόμη δεν έχει δώσει καμιά απάντηση, μέχρι και σήμερα το ΥΠAIΘ, ο Πρύτανης ζητά την εφαρμογή του άρθρου 186 του Ν.4635/30-102019 (ΦΕΚ 167/30-10-2019), που δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης ΙΔΟΧ για 18 μήνες για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης, ώστε να επαρκέσει το σχετικό ποσό που προβλέπεται στο προϋπολογισμό του ιδρύματος», αναφέρεται στην ερώτηση.

Οι βουλευτές ερωτούν την υπουργό:
• Τι θα κάνει για να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης με μόνιμο προσωπικό;
• Ποια μέτρα θα πάρει για τη μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης, που για πολλά χρόνια πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο ΠΑ.ΘΕ. και απολύθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπως οι 33 καθαρίστριες του ΠΑ.ΘΕ. στον Βόλο.
• Θα αξιοποιήσει, έστω, τις διατάξεις του σχετικού νόμου, που προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης εργαζομένων ΙΔΟΧ, προκειμένου να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι του ΠΑ.ΘΕ. και να μην γεμίζουν οι τσέπες των εργολάβων με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου και από τη στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων;

Πηγή