Με ένα υποκαταστήματα η «Πειραιώς» στον Βόλο

Με πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ – Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας – πραγματοποιήθηκε στις 20/7/2021 συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς παρουσία και του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου, με θέμα τον μεγάλο αριθμό καταστημάτων, που αποφάσισε να κλείσει η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ αυτών και στον Βόλο. Τα μέλη της ΟΤΟΕ ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό της Τράπεζας σε σχέση με το ανακοινωθέν κλείσιμο των καταστημάτων καθώς και για την εξέλιξη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που λήγει τη Δευτέρα 26/7/2021.

Η ΟΤΟΕ, με βάση τις διακηρυγμένες βασικές θέσεις της για την πορεία και τον ρόλο των Τραπεζών, έκανε ξεκάθαρο ότι: Είναι αντίθετη στη συρρίκνωση του κλάδου και στο περαιτέρω κλείσιμο των καταστημάτων. Αυτές οι επιλογές είναι εσφαλμένες, πρέπει να σταματήσουν και δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση της απασχόλησης και σε απολύσεις. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να βρεθούν μέσα από ειλικρινή διάλογο και διαβούλευση με τη συλλογική εκπροσώπηση. Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας επιφυλάχτηκαν να απαντήσουν και συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή