Στο 79

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των υποψηφίων των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στα τρία εξεταστικά κέντρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στα μαθήματα:

α) Υγιεινή

β) Προγραμματισμός Υπολογιστών,

γ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και

δ) Στοιχείων Μηχανών

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη Διεύθυνση ήταν στον αριθμό 354. Από αυτούς εξετάστηκαν 282 και απουσίασαν 72 με ποσοστό συμμετοχής 79,66 %,ενώ οι εξετάσεις εξελίχθηκαν απόλυτα ομαλά.

Η επόμενη ημέρα εξέτασης των υποψηφίων των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Πηγή