Συνεργασία Πανεπιστημίου για ανταλλαγή φοιτητών/τριών

Με υπογραφή δύο Συμφώνων Συνεργασίας

Υπογραφή δύο Συμφώνων Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT). Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων αφορά την ανταλλαγή φοιτητών/τριών, Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού, την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την οργάνωση κοινών προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών.
Οι συμφωνίες υπογράφτηκαν από τον Πρύτανη του ΠΘ, καθ. κ. Ζήση Μαμούρη και τον Πρόεδρο του BUPT καθ. κ. Jianyong Qiao σε διαδικτυακή τελετή όπου συμμετείχαν καθηγητές και στελέχη της διοίκησης και των δύο ιδρυμάτων.

Πηγή