Συνθήματα και Graffiti στο άγαλμα του Κενταύρου στην Ανακασιά

Δεν έχουν τελειωμό οι βανδαλισμοί σε δημόσια κτίρια ή μνημεία στο Βόλο. Την Πέμπτη, εγκρίθηκε από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, πίστωση ύψους 400 €, για το άγαλμα του Κενταύρου και του περιβάλλοντος χώρου στην Ανακασιά που έχει βανδαλιστεί. Η πίστωση, εγκρίθηκε μετά από έγγραφο αίτημα του Προέδρου της Τ.Κ. Ανακασιάς που υπεβλήθηκε στον Δήμο για την αναγκαιότητα καθαρισμού του αγάλματος του Κενταύρου και πέτρινης βρύσης στον περίβολο χώρο από συνθήματα με σπρέι και τοποθέτηση ειδικής αντι-graffiti προστασίας.

Πηγή