Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο Λιμεναρχείο

Απόφαση για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Λιμεναρχείου Βόλου, υπέγραψε η Κεντρική Λιμενάρχης Βόλου, πλοίαρχος Λ.Σ. Βασιλική Κωνσταντά.
Σύμφωνα με την απόφαση η «Χρήση συστημάτων επιτήρησης με την λήψη ή καταγραφή ήχου σε δημόσιους χώρους» αποφασίζεται για τους κάτωθι λόγους:
α) Την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. β΄έως δ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3917/2011 στην κοινόχρηστη χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου.
β) Την επιτήρηση των πλωτών περιπολικών Λ.Σ. που ελλιμενίζονται στον θαλάσσιο χώρο έναντι του κτιρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης δολιοφθοράς.
γ) Την επιτήρηση των χερσαίων οχημάτων σε χώρο στεγασμένο, παραπλεύρως του κτηρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου ώστε να υφίσταται δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης δολιοφθοράς.
δ) Τον έλεγχο των εισερχομένων – εξερχομένων ατόμων καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Λιμενικό κατάστημα Βόλου επί της κεντρικής προβλήτας λιμένα Βόλου, το οποίο διαθέτει δυο εισόδους, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών

Πηγή