« Χαμένη υπόθεση το Εμπορευματικό Κέντρο για το Βόλο, αν…»

«Χαμένη υπόθεση το Εμπορευματικό Κέντρο για το Βόλο, αν δεν συνδυαστεί και δεν συμπεριληφθεί σε νέο σχέδιο λιμανιού προς την ενδοχώρα. Πως μπορεί να δικαιολογηθεί μια ακόμα μεταφόρτωση στο Βόλο, αν τα προϊόντα είναι ήδη φορτωμένα από το σημερινό λιμάνι. Η διαλογή μπορεί να γίνει οπουδήποτε, πολύ περισσότερο σε περιοχές ανεπτυγμένων δικτύων που σαφέστατα δεν είναι ο Βόλος. Μόνο αν η διαλογή γίνει στα πλαίσια της πρώτης μεταφόρτωσης υπάρχει οικονομικό πλεονέκτημα και μπορεί να διεκδικηθεί μια τέτοια εγκατάσταση από τη πόλη του Βόλου. Μόνο που για να συμβεί αυτό χρειάζεται άλλο λιμάνι, πορθμείο, και αντίστοιχη λιμενική ζώνη συνδυασμένη με το Εμπορευματικό Κέντρο. Σε σχέδιο μου το 2017 έχω δείξει πως μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση. Τα κόστη δεν είναι απαγορευτικά» ανάφερε ο κ. Σωτήρης Γιαμάκος, αρχιτέκτονας.

Πηγή