Το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ́ ́ΠΡΩΤΕΥΣ ́ ́ Ν.Π. 4007,

Τετάρτης 22-05-2019 θα εκτελεστεί τροποποιημένο ως ακολούθως:

από Γλώσσα 06.30

Σκιάθο 07.00/07.15 

Μαντούδι Ευβοίας 08.45/09.30

Αγνώντα Σκοπέλου 10.45/11.00 

Αλόννησο 11.45/13.00 

Αγνώντα Σκοπέλου 13.45/14.00 
Μαντούδι Ευβοίας 15.15/15.45 

Γλώσσα 17.15/17.30

Σκιάθο 18.00/18.30 

Βόλο 21.15.