Ψυχολόγος για ανάγκες του ΟΚΑΝΑ στον Βόλο

0
1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο ΟΚΑΝΑ.
Για το Πολυδύναμο Κέντρο Βόλου, θα γίνει πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και για τον ΟΑΝΑ Λάρισας η πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ενός ατόμου ΠΕ Οικονομικού. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr αι στα τηλέφωνα 210 9 21 αι 210 9 2 1 κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.
Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση (URL): www.okana.gr στη διαδρομή: Ανακοινώσεις ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Επιπλέον, αναρτήθηκε στο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

Πηγή