BioNTech Vaccine

Τέσσερις καθηγητές χημείας έκαναν ερωτήσεις στο BioNTech. Πρόκειται για τη συνέπεια και την ποιότητα του εμβολίου Covid-19. Η εταιρεία απάντησε σε αυτό . Αλλά για τους επιστήμονες, στους οποίους εν τω μεταξύ προστίθεται ο καθηγητής Dr. Tobias Unruh, Condensed Matter Physics, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, ένας πέμπτος συνάδελφος, οι απαντήσεις από το BioNTech εγείρουν νέα ερωτήματα. Η Berliner Zeitung τεκμηριώνει τις ερωτήσεις των καθηγητών ως εξής:

Σε ανοιχτή επιστολή με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2022 , εμείς, οι υπογεγραμμένοι, διατυπώσαμε ερωτήσεις απευθείας στον ιδρυτή της BioNTech, Καθ. Sahin, σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των εμβολίων Covid-19 που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν λάβει ακόμη άμεση απάντηση . Με βάση την ανοιχτή επιστολή, ερωτήματα τέθηκαν και στη BioNTech από την Berliner Zeitung. Ευτυχώς, ορισμένες από τις ερωτήσεις της Berliner Zeitung έχουν πλέον απαντηθεί από τη BioNTech, σύμφωνα με τις οποίες οι απαντήσεις που έδωσε η BioNTech είναι εν μέρει αρκετά ασαφείς, έτσι ώστε οι ανησυχίες που έχουμε εκφράσει σε καμία περίπτωση δεν διαλύονται. Επιπλέον, ορισμένες δηλώσεις της BioNTech εγείρουν νέα ερωτήματα, τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω, προκειμένου επίσης να διευκρινιστούν οι ανησυχίες που έχουμε εκφράσει όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας για τα νέα εμβόλια.

Απαντώντας στις ανησυχίες μας σχετικά με τις ουσίες ALC-0159 και ALC-0315 που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των λιπιδικών νανοσωματιδίων, η BioNTech απάντησε : «Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εμβόλιο κατασκευάζονται και ελέγχονται χρησιμοποιώντας ισχύουσες απαιτήσεις ποιότητας (Καλή Παρασκευαστική Πρακτική). Έχουν εγκριθεί για χρήση σε ή σε ανθρώπους ως μέρος του εμβολίου μας για τον COVID-19.»

Φυσικά, υποθέτουμε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατασκευάζονται και ελέγχονται χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες απαιτήσεις ποιότητας. Αυτό το περιμένουμε από κάθε προϊόν στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία. Όσον αφορά τα πρόσθετα ALC-0159 και ALC-0315, η αρχή έγκρισης EMA έχει εκδώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως μέρος της υπό όρους έγκρισης του εμβολίου COVID-19 . Κατά την υποβολή αίτησης για την ετήσια παράταση ( Αρ. διαδικασίας: EMEA/H/C/005735/R/0046 ) της υπό όρους έγκρισης, αυτές θεωρούνται ακόμη σε εξέλιξη ( σε εξέλιξη) περιγράφεται. Γιατί δεν πληρούνται ακόμη αυτές οι απαιτήσεις ή ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των μελετών σχετικά με αυτές τις σημαντικές απαιτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν επίσης τα πρόσθετα ALC-0159 και ALC-0315;

Δυστυχώς, η BioNTech έδωσε πολύ καλές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε σχετικά με τη συγκρισιμότητα των μεμονωμένων παρτίδων, δηλαδή τη διασφάλιση ποιότητας, π.χ. για τον έλεγχο της συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας mRNA και πώς διασφαλίζεται η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στα νανοσωματίδια λιπιδίων σε σχέση με αυτήν εκτός των σωματιδίων μη ειδικά και γενικά: Ο συνδυασμός νανοσωματιδίων λιπιδίων και mRNA έχει μελετηθεί για αρκετές δεκαετίες και τεκμηριώνεται σε μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Μια περιεκτική επισκόπηση δίνεται, για παράδειγμα, στην ακόλουθη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature Reviews: Lipid nanoparticles for mRNA delivery από τους Hou et al. (2021).

Η ποιότητα κάθε παρτίδας ελέγχεται εκτενώς από τον κατασκευαστή και, ανεξάρτητα, από την αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή. Στη Γερμανία, αυτό είναι το Ινστιτούτο Paul Ehrlich.

Στην πραγματικότητα, η χρήση του mRNA ως φάρμακο καθώς και η χρήση διασπορών LNP ως συστήματα χορήγησης φαρμάκων έχουν μελετηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι διασπορές LNP έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο στη θεραπεία του καρκίνου και στη θεραπεία άλλων σοβαρών ασθενειών και συμπτωμάτων (π.χ. μετεγχειρητικός πόνος, IBS σε πρόωρα μωρά) και για τη σύνθεση αμφοτερικίνης Β (θεραπεία διεισδυτικών μυκητιασικών λοιμώξεων σε ειδικές περιπτώσεις ) και φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών για τις οποίες πρακτικά δεν υπάρχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές. Σε τέτοιες σοβαρές ασθένειες, μια καλή αναλογία κινδύνου-οφέλους μπορεί ενδεχομένως να επιτευχθεί με τις διασπορές LNP. Στην περίπτωση όμως λιγότερο σοβαρών ασθενειών, η κατάσταση είναι διαφορετική και οι παρενέργειες πρέπει να λαμβάνονται πιο προσεκτικά υπόψη. Η αναθεώρηση του ποιοτικού ελέγχου από το Ινστιτούτο Paul Ehrlich (PEI) είναι λογική, αν και αναρωτιόμαστε σε ποιο βαθμό πραγματοποιείται αυτή η αναθεώρηση. Γίνονται ανεξάρτητες έρευνες εδώ ή ελέγχονται μόνο τα πρωτόκολλα των δοκιμών; Εδώ διατηρούμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε απευθείας το PEI.

Όταν ρωτήθηκε για το χρώμα , το οποίο περιγράφεται ως “διασπορά από λευκό έως υπόλευκο”, η BioNTech εξηγεί, ” Ο όρος “διασπορά από λευκό έως υπόλευκο” είναι ένας “τεχνικός όρος” που χρησιμοποιείται για να περιγράψει φαρμακευτικά προϊόντα. Στα αγγλικά είναι “white to off-white”. Στα γερμανικά, αυτό αντιστοιχεί περισσότερο στους όρους “εκρού” ή “κρεμ λευκό” – και λιγότερο με τους όρους “γκρι”. Τα προϊόντα που περιέχουν νανοσωματίδια χαρακτηρίζονται γενικά από αυτή την ιδιότητα.» Εξηγούν περαιτέρω « Ένα συγκρίσιμο αποτέλεσμα οδηγεί επίσης στο λευκό χρώμα του γάλακτος. Εδώ η εντύπωση του λευκού γάλακτος δημιουργείται από τη σκέδαση και την αντανάκλαση του φωτός από τα σφαιρίδια λίπους στο επιφανειακό στρώμα».

Πρέπει να δηλώσουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο συμπλήρωμα στη γερμανική γλώσσα (“λευκό έως υπόλευκο”) είναι τουλάχιστον παραπλανητικές, κάτι που δεν βρίσκουμε χρήσιμες. Το σωστό χρώμα λοιπόν είναι «εκρού» έως «κρεμ λευκό». Δυστυχώς, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το χρώμα είναι ομοιόμορφο ή αν υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις μεταξύ “λευκού” και “λευκού λευκού” ανάλογα με την παρτίδα.

Η απόχρωση της διασποράς προκαλείται κυρίως από την υπέρθεση της σκέδασης φωτός και της απορρόφησης φωτός (καθώς και της γωνίας θέασης σε σχέση με το προσπίπτον φως). Επομένως, επηρεάζεται από τον δείκτη διάθλασης, το μέγεθος και το σχήμα των κολλοειδών σωματιδίων, καθώς και από το φάσμα απορρόφησης των ουσιών που χρησιμοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις μοριακές τους αλληλεπιδράσεις στα σωματίδια ή με το μέσο διασποράς. Ο χρωματικός τόνος αντικατοπτρίζει λεπτομέρειες της σύνθετης δομικής σύνθεσης των διασπορών και των ειδικών ιδιοτήτων καθώς και της καθαρότητας των ουσιών που χρησιμοποιούνται.

Εάν η κατανομή μεγέθους σωματιδίων της διασποράς αλλάξει, για παράδειγμα λόγω συσσωμάτωσης ή συνένωσης, πιθανότατα θα άλλαζε και η χρωματική εντύπωση. Επομένως, υποθέτουμε ότι η εταιρεία BioNTech δεν θα συνιστούσε στους γιατρούς τη χρήση εμβολίου με γκριζωπή απόχρωση. Σίγουρα κανείς από εμάς δεν θα συνιστούσε να πίνει γάλα με γκριζωπή απόχρωση. Ευχαριστούμε την εταιρεία για την επισήμανση ότι δεν είναι όλες οι χρησιμοποιούμενες ουσίες άχρωμες. Εδώ θα θέλαμε να ζητήσουμε ευγενικά την BioNTech να μας πει ποιες ουσίες δεν είναι άχρωμες. Ποια είναι η καθαρότητα των ουσιών που χρησιμοποιούνται και ποιες είναι οι ουσίες που εμπλέκονται στις αντίστοιχες προσμίξεις;

Σχετικά με την ερώτηση σχετικά με τη συσσώρευση παρενεργειών με συγκεκριμένους αριθμούς παρτίδας, η BioNTech απάντησε «Από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες; Δυστυχώς, αυτός ο ισχυρισμός δημοσιεύτηκε χωρίς να αναφέρεται η πηγή. Μέχρι σήμερα, η BioNTech δεν γνωρίζει καμία αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών για συγκεκριμένες παρτίδες.»

Θεωρούμε ότι αυτή η απάντηση είναι λίγο εκνευριστική. Λάβαμε τις πληροφορίες μας από τον ιστότοπο How bad is my batch, το οποίο, όπως αναφέρεται εκεί, βασίζεται σε δεδομένα από τη βάση δεδομένων VAERS. Υπάρχει μια ορισμένη συσσώρευση παρενεργειών με συγκεκριμένους αριθμούς παρτίδων. Θέλαμε απλώς να μάθουμε εάν τα δεδομένα που αναφέρονται εκεί είναι έγκυρα και εάν ανάλογα δεδομένα συλλέγονται επίσης από τη BioNTech ως μέρος της φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τους αριθμούς παρτίδων. Τέτοια δεδομένα θα συλλεχθούν σίγουρα στο πλαίσιο της τρέχουσας κλινικής μελέτης III, ειδικά για τις παρενέργειες που είναι ήδη γνωστές, όπως η μυοκαρδίτιδα. Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρεται επίσης στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Συλλέγονται τέτοια δεδομένα και για τη Γερμανία; Υπάρχουν επίσης παρτίδες όπου οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο συχνά; Ποιες έρευνες για τα αίτια των παρενεργειών πραγματοποιούνται ή σχεδιάζονται;

Όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας , η BioNTech αναφέρει περαιτέρω:Κάθε παρτίδα εμβολίου Comirnaty που παρασκευάζεται υπόκειται σε εκτεταμένες δοκιμές ποιότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 12 παραμέτρους δοκιμής στο επίπεδο της δραστικής ουσίας (mRNA) και 21 παραμέτρους δοκιμής στο επίπεδο του εμβολίου. Η ταυτότητα, η σύνθεση, η ισχύς, η καθαρότητα, η απουσία ακαθαρσιών που σχετίζονται με το προϊόν και τη διαδικασία και η μικροβιολογική καθαρότητα της αντίστοιχης παρτίδας προϊόντος αξιολογούνται και ελέγχονται με βάση τις καθορισμένες προδιαγραφές. Μια παρτίδα απελευθερώνεται μόνο εάν η παρτίδα πληροί όλες τις απαιτήσεις ποιότητας. Επιπλέον, κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε πρόσθετο ποιοτικό έλεγχο από ανεξάρτητο, επίσημα ελεγχόμενο εργαστήριο ελέγχου. Αυτά πραγματοποιούνται με φιαλίδια εμβολίου από την αντίστοιχη παρτίδα και για κάθε παρτίδα.

Και εδώ, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις δικές μας δηλώσεις, πραγματοποιούνται εκτενείς δοκιμές ποιότητας και θα χαρούμε να μας δοθεί πρόσβαση στη λίστα των παραμέτρων δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των επιτρεπόμενων αποκλίσεων. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες είναι οι προδιαγραφές. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να μάθουμε πώς πραγματοποιείται ο πρόσθετος ποιοτικός έλεγχος από το ανεξάρτητο, επίσημα ελεγχόμενο εργαστήριο ελέγχου και ποιες από τις παραμέτρους δοκιμής επικυρώνονται εδώ. Οι 12 παράμετροι δοκιμής στο επίπεδο της δραστικής ουσίας (mRNA) επικυρώνονται επίσης από ανεξάρτητο μάρτυρα;

Δυστυχώς, οι απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής η BioNTech εγείρουν περισσότερα ερωτήματα από όσα δίνουν απαντήσεις. Τα επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων και τις αιτίες τους παραμένουν άλυτα.

Επιπλέον, η BioNTech δεν έχει απαντήσει ακόμη στην ερώτησή μας σχετικά με τις παρενέργειες που εμφανίζονται αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Τέτοιες παρενέργειες σίγουρα δεν σχετίζονται με το σχηματισμό των πρωτεϊνών ακίδας, αλλά είναι πιο πιθανό να αποδοθούν σε τοξική ή αλλεργική αντίδραση. Από αυτή την άποψη, περαιτέρω έρευνες σχετικά με τα συστατικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ρωτάμε λοιπόν εάν μια τέτοια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη ή σχεδιάζεται να αυξήσει την ασφάλεια των νέων εμβολίων mRNA;

Κατά τη γνώμη μας, οι κρίσιμες ερωτήσεις και οι διαφανείς απαντήσεις είναι απαραίτητες όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση έγκρισης μόνο υπό όρους, η οποία ωστόσο επηρεάζει σχεδόν όλους.

Ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι τα εμβόλια και τα φάρμακα αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της ιατρικής, ο προσεκτικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους είναι βασική προϋπόθεση για τη χρήση τους. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει επίσης την άριστη ποιότητα του εμβολίου και τη διαφάνεια του ποιοτικού ελέγχου.

Υπογράφων:

Καθ. Δρ. Jörg Matysik, Αναλυτική Χημεία, Πανεπιστήμιο της Λειψίας (Επικοινωνία)

Καθ. Δρ. Gerald Dyker, Οργανική Χημεία, Πανεπιστήμιο Ruhr Bochum

Καθ. Δρ. Andreas Schnepf, Ανόργανη Χημεία, Πανεπιστήμιο του Tübingen

Καθ. Δρ. Tobias Unruh, Φυσική συμπυκνωμένης ύλης, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg

Καθ. Δρ. Martin Winkler, Μηχανική Υλικών και Διεργασιών, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης

Σημείωση: Ο Emmanuel Wyler από το Max Delbrück Center του Βερολίνου, μεταξύ άλλων, σχολίασε την επιστολή των καθηγητών (εδώ) . Έχουμε τις ερωτήσεις στις 26.1. εστάλη επίσης στο Paul-Ehrlich-Institut, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση από εκεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 1 Φεβρουαρίου, εκτός από μια αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματός μας. Η Berliner Zeitung θα συνεχίσει να αναφέρει τη συζήτηση και ζήτησε από την BioNTech μια δήλωση σχετικά με τις έρευνες.

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/chemiker-an-biontech-diese-antwort-finden-wir-etwas-irritierend-li.209451

Πηγή: www.berliner-zeitung.de

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ