Ένας Ταλαντούχος Ζωγράφος από την Γλώσσα Σκοπέλου, Αλέξανδρος Σιδέρης….

0
136
Alexander Sideris Signature Turq On Maroon W Quotes

Ο Αλέξανδρος Σιδέρης  Σπούδασε τέχνη στο Παρίσι για κάποιο χρονικό διάστημα όπου ερωτεύτηκε μιά νεαρή κοπέλλα από την Νίκαια με το όνομα Σουζάνα. Αυτή η κοπέλλα έγινε η σύζυγός του  και η δια βίου σύντροφος.

Ήταν ένας πολύ καλός προσωπογράφος, αλλά ζωγράφησε επίσης τοπία – ιδιαίτερα  από αρχαιολογικούς χώρους – νεκρές φύσεις  και λουλούδια. Αναδιαμφισβήτητα οι προσωπογραφίες του  ήταν το καλύτερο τμήμα της δουλειάς του και πολλοί  από αυτούς τους πίνακες  από την προσωπική του συλλογή δωρήθηκαν στην Γλώσσα στο τέλος της ζωής του.

Η ιστορία του είναι ίσως μια τυπική ελληνική ιστορία. Μετανάστης σε ξένη χώρα όπου έγινε γνωστός στο τομέα του (και κέρδισε βραβεία για την δουλειά του), αγκιστρωμένος θα έλεγε κάποιος στην γεννέτειρά του, στην γλώσσα και την κουλτούρα της ( ελέχθη γι αυτόν ότι κουβαλούσε  την Ελλάδα μαζί του  και ακόμα ότι μιλούσε ελληνικά με το γλωσσικό ιδίωμα της Γλώσσας έως το τέλος της ζωής του!) με την λαχτάρα να γυρίσει κάποια μέρα στο χωριό που γεννήθηκε.

Δυστυχώς αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Αλλά αν δεν μπόρεσε το σώμα του να ταφεί στην Γλώσσα, τουλάχιστον οι αγαπημένοι του πίνακες και η βιβλιοθήκη του μπόρεσαν να βρίσκονται εδώ για πάντα.

Ο Σιδέρης επίσης μεγαλούργησε σαν εικονογράφος/αγιογράφος χρησιμοποιώντας την βυζαντινή τεχνοτροπία. Διακόσμησε Ορθόδοξες εκκλησίες στην Νέα Υόρκη, στην Βοστώνη και στην Πενσικόλα (Φλώριντα) μεταξύ αυτών.

Οι προσωπογραφίες του, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης, δείχνουν το στύλ του να έχει επηρεαστεί περισσότερο  από τα μεγάλα κινήματα τέχνης  στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα.

Σπούδασε επίσης στην Art Students League της Νέας Υόρκης , της οποίας σπουδαίοι φοιτητές ήταν οι Jockson Pollock, Mark Rothko, Norman Rockwell και Cy Twombly, για να σημειώσουμε μόνον κάποιους από αυτούς.

Ο Αλέξανδρος Σιδέρης ήταν ένας τακτικός εκθέτης στην ετήσια έκθεση της αναγνωρισμένης ομάδας καλλιτεχνών του Κnickerboker, στην οποία αργότερα έγινε και αντιπρόεδρός της.

Sideris Exhibition Captions

 1. Στο Καφέ

Ημερομηνία άγνωστη – το στυλ όμως υποδηλώνει γύρω στα 1930. Η γυναίκα στα δεξιά είναι πιθανόν η γυναίκα του. Αυτός ο αξιόλογος πίνακας βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση διατήρησης και χρειάζεται επειγόντως συντήρηση.

 1. In the Café

Date unknown – the style suggests the 1930s. The woman on the right of the picture maybe his wife. This fine work is in very poor condition and need urgent conservation.

 

 1. Προσωπογραφία της γυναίκας μου

Πιθανόν ζωγραφίστηκε γύρω στα 1950. Σύγκρίνε το πρόσωπο με εκείνο της γυναίκας στα δεξιά στο πίνακα ” Στο Καφέ”. Η κατάσταση διατήρησης του πίνακα είναι σχετικά καλή.

 1. Portrait of my Wife

Possibly painted in the 1950s. Compare the face with the woman on the right in “In the Café”. The condition is fair.

Sideris The Guitar Player S

 1. Η Κιθαρωδός

Πιθανόν ζωγραφίστηκε γύρω στα 1940. Η κατευθείαν ματιά της κιθαρωδού είναι τυπικό στοιχείο της σύνθεσης του Σιδέρη.Η κατάσταση του πίνακα είναι χειρίστη και έχει άμεση ανάγκη συντήρησης.

 1. The Guitar Player

Possibly painted in the 1940s. The direct gaze of the subject is very typical of Sideris’ composition.

The condition is very poor – this painting is a priority for conservation.

 

 1. Μπαλλαρίνα

Ζωγραφίστηκε πιθανόν μεταξύ των ετών 1940 – 1950. Το θέμα έγινε γνωστό από τον Edgar Degas, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η κατάσταση διατήρησης του πίνακα είναι ικανοποιητική.

 1. Ballerina

Possibly painted in the 1940s or 1950s.

This subject was made famous by Edgar Degas towards the end of the nineteeth century. The condition is reasonable.

Sideris The Yellow Sweater S

 1. The Yellow Sweater

An apparently early work. Is the subject the woman who became his wife?

Unusually signed on the left. The condition is poor.

 1. Το κίτρινο πουλόβερ

Ένα σχετικά νεώτερο έργο. Είναι το θέμα η γυναίκα που έγινα συζυγός του?

Ασυνίθιστα υπογραμμένο στα αριστερά. Η κατάσταση διατήρησης του πίνακα είναι κακή.

Sideris My Wife S

 1. Η γυναίκα μου

Ζωγραφίστηκε πιθανόν στα τέλη της δεκαετίας του 1930.Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την Σουσάνα (Κα Σιδέρη), παρόλο που γνωρίζουμε ότι προήρχετο από την Νίκαια της Νότιας Γαλλίας. Η κατάσταση του πίνακα είναι ικανοποιητική.

 1. My Wife

Possibly from the late 1930s. We are very short of information about Susanne (Mrs Sideris) although apparently she came from Nice in the South of France. The condition is fair.

 

 1. Στο Καφέ (Μανταλένα)

Ένα έργο ιδιαίτερο με άμεση ανάγκη συντήρησης.

Ποιά ήταν η Μανταλένα: Δεν μας συναντά με μιά κατευθείαν ματιά και προς το παρόν κρύβει τα μυστικά της.

 1. In the café (Madelaine)

A very accomplished work in desperate need of conservation.

Who was Madelaine? She does not meet us with a direct gaze and for now she keeps her secrets.

Sideris Acropolis At Night S

 1. Η Ακρόπολις το σούρουπο

Είναι πιθανόν ο Σιδέρης να ζωγράφισε πολλά από τα τοπία του μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις στην πατρίδα του, αλλά πότε ακριβώς ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα :

Το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατήρησης.

 1. Acropolis at Night

It is likely that Sideris painted many of his Greek landscapes after an extended visit to his homeland, but when was that?

The work is in good condition.

 

 1. Μουσείο Κορίνθου

Η στειβαρότητα των τοιχοδομών είναι σημείο αναφοράς στις ζωγραφικές απεικονίσεις των αρχαιολογικών χώρων του Σιδέρη.

Η κατάσταση διατήρησης του πίνακα είναι ικανοποιητική.

 1. Corinth Museum

The solidity of masonry is a hallmark of many of the Sideris paintings of archeological sites.

The condition is reasonable.

 

 1. Γλώσσα Σκοπέλου

Τα προκαταχτικά σχέδια για τον παρόντα πίνακα πρέπει να έχουν γίνει από μία βάρκα στην περιοχή του λιμανιού, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτόν τον πίνακα με εκείνον της “Σαντορίνης”, ο οποίος έχει ένα παρόμοιο οπτικό σημείο και μιά παρόμοια παλέτα (χρωματική γκάμα), αλλά πολύ διαφορετικό στυλ. Η κατάσταση διατήρησής του είναι σχετικά καλή.

 1. Glossa Skopelos

The preliminary sketches for this must have been made from a boat, but we do not know when.

It is interesting to compare this with “Santorini” which has a similar viewpoint and palette but a very different style. The condition is reasonable.

 

 1. Μύκονος

Το στύλ του πίνακα υποδεικνύει ότι είναι ένα έργο νεότητας.

Η κατάσταση του πίνακα είναι ικανοποιητική.

 1. Mykonos

The style might suggest this as an early work.

The condition is reasonable.

 

 1. Δελφοί

Ένα κλασσικό θέμα με ενδιαφέρουσα δουλεμένη τοιχοποιία των μεγάλων λίθων που θυμίζουν ελαφρά Cezanne.

Ο πίνακας είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης

 1. Delphi

A classical subject with an interesting treatment of the foreground blocks of masonary, slightly reminiscent of Cezanne.

The painting is in good condition.

 

 1. Δελφικό

Το ίδιο θέμα όπως “οι Δελφοί” αλλά δουλεμένο διαφορετικά . Άραγε και οι δύο πίνακες είναι από την ίδια επίσκεψη: Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι η υπογραφή του έργου “Α. Σιδέρης”. Εάν αυτή η υπογραφή υποδεικνύει μιά ιδιαίτερη περίοδο, είναι αδιευκρίνιστο προς το παρόν. Η κατάσταση διατήρησης του πίνακα είναι ικανοποιητική.

 1. Delphic

The same subject as in “Delphi”, but a different treatment. Were these from the same visit? Interestingly, this painting is signed “A. Sideris”. Whether that indicates a particular period is unclear. The condition is reasonable.

 

 1. Σαντορίνη

Αυτός ο πίνακας που είχε κερδίσει βραβείο, έχει ένα διαφορετικό στύλ από τους περισσότερους πίνακες στην Συλλογή της Γλώσσας. Είναι ενδιαφέρουσα ίσως η σύγκριση και η αντιπαράθεση με τον πίνακα “Γλώσσα Σκοπέλου”. Η κατάσταση διατήρησης είναι ικανοποιητική.

 1. Santorini

This prize-winning painting has a markedly different style from most of the work in the Glossa collection. It is interesting to compare and contrast this with “Glossa Skopelos”.

 

Πινακοθήκη Α. Σιδέρης στη Γλώσσα Σκοπέλου εγκαινιάστηκε την Κυριακή 15/10/2017

Sideris Glossa Skopelou

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ