Την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής προωθεί ο Δήμος Αλοννήσου, με στόχο την κατασκευή δικτύων απορροής όμβριων στους οικισμούς Πατητήρι, Βότση και Καλαμάκια, συνολικού προϋπολογισμού 491.724,13 ευρώ. Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν αίτημα ετών για το νησί και στόχος της δημοτικής αρχής είναι η κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η μελέτη του έργου είναι ώριμη, έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και παράλληλα ψηφίστηκε η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. «Η μελέτη ήταν έτοιμη από το 2013 και δεν εντάχθηκε στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης νήσων λόγω της καθυστέρησης χορήγησης άδειας από την διεύθυνση υδάτων της Περιφέρειας. Η μελέτη είναι έτοιμη, έχει επικαιροποιηθεί και θα την καταθέσουμε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» με την προσδοκία της ένταξης» όπως ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης. Ενα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί, που βρίσκεται σε φάση αναμονής την τελευταία πενταετία, προωθείται για την εξασφάλιση χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής αγωγών όμβριων, ενός χιλιομέτρου. Σε πολλά σημεία των οικισμών έχουν σημειωθεί καθιζήσεις, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό λεκανών, στις οποίες συλλέγονται και λιμνάζουν τα όμβρια ύδατα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, λόγω των έντονων κλίσεων στους δρόμους, δημιουργούνται «χείμαρροι», οι οποίοι προκαλούν ζημιές στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο με συνέπεια τη δημιουργία προβληματικών καταστάσεων στους κατοίκους, λόγω των καταστροφών στις ιδιοκτησίες τους, αλλά και την πρόκληση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την αισθητική των οικισμών.

Η κατασκευή των αγωγών θα εξασφαλίσει την απομάκρυνση των υδάτων και τη διάθεσή τους σε υφιστάμενους αποχετευτικούς αγωγούς όμβριων και σε ρέμα, με τελικούς αποδέκτες τη θάλασσα και το ρέμα που διέρχεται δυτικά του οικισμού Βότση. Σύμφωνα με τη μελέτη, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού, αγωγού σε περιοχή του οικισμού Πατητήρι, το οποίο θα εξασφαλίσει την παροχέτευση των όμβριων υδάτων, που συγκεντρώνονται σε περιοχή του οικισμού.

Ο αγωγός θα συμβάλει σε υφιστάμενο αποχετευτικό αγωγό όμβριων, με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα, στα νότια του οικισμού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού.