Για το θέμα της παράνομης αμμοληψίας από τη παραλία «ΜΗΛΙΑ», ανακοινώνεται
ότι ο Δήμος Σκοπέλου από τη πρώτη στιγμή που περιήλθε σε γνώση η περιβαλλοντική
αυτή κακοποίηση προέβη στις απαραίτητες ενέργειες – καταγγελίες προς όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξευρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.