Στην κατεύθυνση της ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας βρίσκεται η δημοτική αρχή Σκοπέλου, καθώς το συγκεκριμένο θέμα θα τεθεί προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε στις αρχές του φθινοπώρου η διαδικασία διερεύνησης της δυνατότητας ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Σκόπελο, μέσω του Κέντρου Κοινότητας και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας είναι θετική. Τριάντα άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, δίνοντας το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.

Μετά τη συζήτηση του θέματος σε προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου «θα προχωρήσουμε στο αίτημα για τη χρηματοδότηση των αναγκών του συγκεκριμένου σχολείου, που θα αποτελεί παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Βόλου και από 1ης Σεπτεμβρίου που θα αρχίσει η λειτουργία θα χρηματοδοτηθούμε για τα λειτουργικά έξοδα του συγκεκριμένου παραρτήματος» ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η αντιδήμαρχος Αθηνά Ντάκη.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα στεγαστεί στο κτίριο του Γυμνασίου Σκοπέλου και θα αποτελεί παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων.

Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Σε σχέση με το συμβατικό γνώριμο Γυμνάσιο το συγκεκριμένο σχολείο έχει πλεονεκτήματα που διευκολύνουν την παρακολούθηση μαθημάτων από τον ενήλικα.

Η φοίτηση διαρκεί δύο μόνο εκπαιδευτικά έτη. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Δεν υπάρχουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς ή διαγωνίσματα και η αξιολόγηση είναι περιγραφική.

Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ πέρα από το γεγονός ότι ισχυροποιούν ή βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑΛ) ή σε συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. κ.λπ. «Είμαστε στη διαδικασία της σύστασής του και στη συνέχεια σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας θα δούμε ποια είναι τα μαθήματα που διδάσκονται. Θα δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου, που τώρα πλέον θεωρείται Υποχρεωτική Εκπαίδευση, να λάβουν το απολυτήριο αυτό για να βελτιώσουν τη ζωή τους και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ» σημείωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος.

taxydromos