Σας γνωρίζουμε, ότι με τα αρθρ. 110-117 Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 τ. Α΄/17-05-2019),
δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 1 έως 100) και
με απαλλαγή κατά ποσοστό των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων που τις συνοδεύουν, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων.
Συνεπώς ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου μας, που επιθυμούν να
ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι
και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου(16/07/2019), όπως το
αργότερο μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019, προσέλθουν και καταθέσουν την σχετική
αίτηση στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2424350109
Δημοτικός Ταμίας κ. Σκλάβος Πανταζής και 2424350116 κ. Ευάγγελος Κρασσάς
(αρμόδιος υπάλληλος Γραφείου Εσόδων).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ