Αμάραντος Σκόπελος 2018

Το τοπίο μετά από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού…

Magnesia.TV

www.magnesia.tv