Με εντατικούς ρυθμούς και καθημερινές παρεμβάσεις συνεχίζονται σε περιοχές της Αλοννήσου και οδικά τμήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων ασφαλτικές εργασίες, οδοστρωσίας, τοποθέτηση στηθαίων, αλλά και εργασίες στο νέο υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο του νησιού.

Συγκεκριμένα το έργο «Αποπεράτωση Υπογείου Χώρου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο» του Δήμου Αλοννήσου, είναι προϋπολογισμού δαπάνης 260.000,00 ευρώ. Με το έργο θα γίνει η αποπεράτωση του υπογείου χώρου του Κλειστού Γυμναστήριου, καθώς και η αποπεράτωση – διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Αποπεράτωση περιτοίχισης από οπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντόστρωση περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευή – διαμόρφωση εσωτερικών χώρων υπογείου με τοιχοποιία. Σοβάτισμα και βάψιμο της τοιχοποιίας. Επικάλυψη τοίχων WC από κεραμικά πλακάκια. Τοποθέτηση κουφωμάτων (παραθύρων και θυρών) και κιγκλιδωμάτων. Τοποθέτηση διακοσμητικής ψευδοροφής 200μ2. Διάστρωση δαπέδων με κουμπωτές λωρίδες συνθετικού ξύλου (Laminate) 150μ2.

Επένδυση βαθμίδων με μάρμαρο. Επίστρωση αύλειου χώρου ισογείου (300μ2) και προαύλιου υπογείου (400μ2) με πλάκες από τσιμέντο. Δύο μπασκέτες τοίχου, προδιαγραφών F.I.B.A. με δυνατότητα ανάκλησης με χειροκίνητο μηχανισμό προς την οροφή. Τοποθέτηση συγκροτήματος ορθοστατών Βόλεϊ. Προμήθεια και τοποθέτηση 300 πλαστικών καθισμάτων. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο πάγκων αναπληρωματικών. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τραπεζιού γραμματείας με προστατευτικό στρώμα.

Για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 124.000,00€, αντικείμενο του έργου στην χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου είναι:

α) Η επισκευή της υπάρχουσας ράμπας &

β) η διαμόρφωση επιφάνειας της οδού πρόσβασης προς το σημείο ελλιμενισμού των εμπορικών πλοίων με σταμπωτό σκυρόδεμα.

Για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ν.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)», προϋπολογισμού 250.000,00€, αντικείμενο του έργου είναι:

α) βελτίωση τμημάτων και σημείων του οδικού δικτύου – σήμανση των τμημάτων βελτίωσης, κατατάσσετε στην κατηγορία DV κατά (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) και

β) τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο από Πατητήρι έως Γέρακα, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Αλοννήσου.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται έχουν να κάνουν με διαπλατύνσεις υπάρχοντος οδικού δικτύου:

1. Χάραξη σημείων παρεμβάσεων.

2. Εκσκαφή πρανών σε γαιώδη ή βραχώδη εδάφη.

3. Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών.

4. Ασφαλή επίχωση και συμπύκνωση νέων επιφανειών διαπλάτυνσης.

5. Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, επί στύλων, στις θέσεις διαπλάτυνσης του οδικού δικτύου.

taxydromos