Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2017-2018

//Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2017-2018

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2017-2018

To Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσμοθετήθηκε με το ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της υιοθέτησης του με το από 31-3-1995 ψήφισμα του Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C.207/12-8-1995.

Οι εξετάσεις για τη λήψη του ΚΠΓ διενεργούνται δύο φορές το χρόνο.

Η Α΄ εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα κατά το μήνα Μάιο και η Β΄ εξεταστική περίοδος κατά το μήνα Νοέμβριο. Ειδικά για το έτος 2017 η Β’ εξεταστική περίοδος θα διενεργηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο.»

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση η οποία αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ (τροποποίηση) εδώ!

By | 2017-10-19T06:01:19+00:00 Οκτώβριος 19th, 2017|Magnesia.TV|0 Comments