Ικανοποίηση ενός βασικού και αναγκαίου αιτήματος για την περιοχή της Γλώσσας με την απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα για να λειτουργεί ως ολοήμερο το Νηπιαγωγείο της Γλώσσας.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Σκοπέλου Αθηνά Ντάκη ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι υπάρχουν δύο νηπιαγωγοί και τα παιδάκια, δώδεκα τον αριθμό, μπορούν να παραμένουν μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Το συγκεκριμένο αίτημα διατυπωνόταν έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί γονείς των παιδιών είναι εργαζόμενοι είτε σε μόνιμη βάση είτε εποχιακά σε τουριστικά επαγγέλματα. Κατά συνέπεια, το αίτημα του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην Γλώσσα ήταν επιτακτικό και διατυπώθηκε από το σύνολο των μελών του συλλόγου γονέων.

Τα νήπια βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της προσαρμογής στους ρυθμούς του ολοήμερου νηπιαγωγείου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και το Δημοτικό Σχολείο της Γλώσσας λειτουργεί ως ολοήμερο. Σημαντικό είναι εξάλλου το γεγονός, ότι ελλείψει παιδικού σταθμού, και τα προνήπια μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ολοήμερο Νηπιαγωγείο της Γλώσσας.

Κατά συνέπεια «ήταν προϋπόθεση και αναγκαιότητα για την εξυπηρέτηση των γονέων», τόνισε η κ. Ντάκη.

ΓΛ. ΥΔΡ.