Ανοιξαν θέσεις για ….. τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, οδηγούς ασθενοφόρων και διοικητικό προσωπικό – Οι προθεσμίες και η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων.

Συνολικά 28 προσλήψεις μόνιμου επικουρικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στο Νοσοκομείο Βόλου και τα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας περιλαμβάνει η προκήρυξη 2Κ/2019, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 28 Μαρτίου και ανοίγει τον δρόμο για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

Από τις 28 θέσεις μόνιμου επικουρικού προσωπικού, οι 8 είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), ενώ προκηρύσσονται 16 θέσεις με κριτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 4 θέσεις βοηθητικού προσωπικού με κριτήρια Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες αφορούν κυρίως σε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές – τραυματιοφορείς, διοικητικό προσωπικό, τεχνικούς ραδιολογίας και ακτινολογίας, βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων και τεχνικές ειδικότητες, όπως ηλεκτρολόγους και θερμαστές. Επίσης προβλέπεται η κάλυψη θέσεων πληρωμάτων ασθενοφόρων για τα Κέντρα Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων καλούνται, εφόσον διαθέτουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Οπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις που άνοιξαν

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη 2Κ/2019 στο ΦΕΚ για τη Μαγνησία «κλήρωσαν» οι παρακάτω θέσεις:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων: 1 θέση στο Νοσοκομείο Βόλου

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων: 1 θέση στο Νοσοκομείο Βόλου

ΔΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, 2 θέσεις στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς – Μουρεσίου και 2 θέσεις στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου

ΔΕ Τεχνικών Ειδικών Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτροτεχνιτών: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών: 2 θέσεις στο Νοσοκομείο Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων: 1 θέση στο Νοσοκομείο Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Ειδικότητας Θερμαστών: 1 θέση στο Νοσοκομείο Βόλου

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και 1 θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΤΕ Νοσηλευτικής: 3 θέσεις στο Νοσοκομείο Βόλου, 1 θέση στο Κ.Υ. Σκιάθου, 1 θέση στο Κ.Υ. Σκοπέλου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας: 1 θέση Σκιάθος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό (τραυματιοφορείς): 3 θέσεις στο Νοσοκομείο Βόλου

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: 1 θέση στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ